BUGÜN 22 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ  

 
 
ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

HİZMETLERİMİZ

SSS

İLETİŞİM

 
 
 
 SIK SORULAN SORULAR
Online UPS Garanti Şartları

1 . Garanti süresi , malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ..…yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda , tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla bir aydır.Bu süre , malın servis istasyonuna , servis istasyonunun olmaması durumunda , malın satıcısı , bayii ,acentası , temsilciliği ,ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden başlar.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik , gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde , işçilik masrafı , değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin fabrikamızda tamiri yapılacaktır.

5. Malın ;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde , aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu , maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması ,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması ,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı , bayii ,

acentası , temsilciliği , ithalatçısı  veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi , durumunda , firmamızın uygun görmesi halinde ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7.Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ ne başvurulabilir.

 
 
 
 
 
Powered By Online Merkez

Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Hizmetlerimiz  |  SSS  |  İletişim